METODA

* * *
W naszej szkole stosujemy autorskie metody wypracowane przez zespół naszych lektorów, będących specjalistami w swoich dziedzinach. Metoda nauczania w dużej mierze zależna jest od rodzaju kursu i poziomu zaawansowania. Cechą wspólną dla wszystkich naszych kursów jest metoda komunikatywna mająca na celu pokonanie bariery językowej i rozwinięcie zdolności językowych naszych kursantów. W trakcie zajęć lektorzy oprócz klasycznych  sposobów jak: ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia ze słuchu, ćwiczenia wymowy  i ćwiczenia pisania starają się pokazać kontekst kulturowo-sytuacyjny istotny z punktu widzenia nauki języka obcego, a także zwracają uwagę na komunikację werbalną.
W trakcie zajęć podejmowane są rozmowy, dialogi, dyskusje, gry i zabawy komunikacyjne, ćwiczone są scenki rodzajowe, które umożliwiają nabycie umiejętności swobodnej komunikacji w obcym języku.
>Nasi lektorzy w trakcie prowadzonych kursów wykorzystują opracowane przez szkołę materiały dydaktyczne oraz inne materiały m.in. artykuły internetowe,  audycje radiowe i telewizyjne, teksty wierszy i piosenek.

* * *