OFERTA

Nasze szkolenia podzielone są na cztery obszary tematyczne takie jak prawo, ekonomia i finanse, projekty europejskie oraz inne szkolenia i kursy

I . PRAWO

- Obsługa klienta w urzędach administracji publicznej
– Kodeks postępowania administracyjnego – zagadnienia praktyczne
– Wznowienie postępowania administracyjnego – zagadnienia praktyczne
– Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej – zagadnienia praktyczne
– Doręczenie elektroniczne w kodeksie postępowania administracyjnego
– Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach meldunkowych
– Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie pomocy społecznej
– Postępowanie w sprawach skarg i wniosków
– Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń
– Postępowanie w zakresie dostępu do informacji publicznej
– Aspekty prawne pracy nauczyciela
– Prowadzenie działalności gospodarczej
– Aspekty prawa pracy w działalności gospodarczej
– Umowy w obrocie gospodarczym
– Formy współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
– Zakładanie i prowadzenie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych
– Spółdzielnie socjalne – tworzenie i funkcjonowanie
– Ochrona danych osobowych
– Legislacja administracyjna -tworzenie prawa przepisów prawa miejscowego
– Realizacja inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

II. EKONOMIA I FINANSE

- Księgowość i rachunkowość w biznesie
– Księgowość i rachunkowość w organizacjach pozarządowych
– Aspekty podatkowe działalności gospodarczej
– ZUS i zobowiązania podatkowe w biznesie
– Tworzenie i opracowywanie analiz opłacalności inwestycji, strategii marketingowych i biznesplanów

III. PROJEKTY EUROPEJSKIE (FUNDUSZE UNIJNE)

- Realizacja projektu infrastrukturalnego współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej
– Przygotowanie studium wykonalności dla projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej
– Pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej – przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej

IV. INNE SZKOLENIA I KURSY

- Szkolenie z autoprezentacji
– Kurs asertywności
– Warsztat – emisja głosu
– Kurs rysunku
– Kurs decoupage
– Kurs – podstawy obsługi komputera